divendres, 8 d’octubre del 2021

Nou curs en marxa i noves actuacions a punt!

 El curs ja fa uns quants dies que funciona. Poc a poc ens hem anat acostumant a aquesta situació pandèmica i tot sembla -sembla!- una mica més senzill. I per això seguim treballant des del pla educatiu d'entorn per oferir activitats que proporcionin oportunitats educatives més enllà de l'escola. 

Aquest curs podem comptar altre cop amb l'addenda extraordinària del PMOE (Pla de Millora d'Oportunitats Educatives) amb la qual disposarem d'una partida de 9.000€ que se sumen a la partida ordinària del pla educatiu d'entorn. Això ens permetrà dissenyar activitats emmarcades en la mesura 7 d'aquest pla que es dirigeixen a oferir tallers de suport i acompanyament educatiu en horari extraescolar. 

Amb la col·laboració de tots els agents implicats i un bon treball en xarxa, construirem un bon equip per millorar la igualtat d'oportunitats i aconseguir una major equitat social.

Molt bon curs a tothom!


Pla d'actuacions curs 20/21